Reset Password

header_image
Your search results

Akkoord Zeeuwse kustvisie

Published on 10 ottobre 2017 by shinemark

Achttien Zeeuwse overheden en organisaties zijn akkoord gegaan met de Zeeuwse Kustvisie en hebben het convenant getekend.

In de Kustvisie staan de afspraken die gezamenlijk gemaakt zijn over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. Hierbij staan 3 zaken centraal.

De stranden zijn geselecteerd op de volgende eigenschappen.

Veiligheid Zeeland en mooie stranden
De waterveiligheid maar ook rust, natuur, beleving en vermaak op de stranden moet gewaarborgd blijven.
Natuur beschermen en beleven
Bescherming en versterking van bestaande natuur en landschappen. Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande gebieden in de natuurbeleving.
Toekomst recreatiesector
Voor een optimale beleving van de Zeeuwse kust te garanderen moet er bij recreatieve ontwikkelingen samenhang zijn tussen het recreatieterrein en het landschap.

Kustpact
Kustpartijen hebben samen met minister Schultz een Kustpact gesloten waarbij is afgesproken om per kustpartij een kustvisie op te stellen. Zeeland is de eerste provincie die een Kustvisie heeft.

Samenwerking kustvisie
De Kustvisie is een samenwerking van de Zeeuwse Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Bron: Provincie Zeeland

Category: Nieuws